W oprogramowaniu stosujemy wiele rozwiązań, zwiększających jego dostępność i umożliwiających pracę z osobami na różnym poziomie rozwoju:

▷ 20 różnych gier, które można odpowiednio dostosować i zmodyfikować
▷ od 3 do 5 poziomów trudności (od superłatwego do supertrudnego)
▷ możliwość ustawienia koloru tła (5 różnych kolorów)
▷ możliwość włączenia celownika, który będzie pokazywał aktualne miejsce, na które patrzy dziecko
▷ obsługiwanie interfejsu (menu, ustawień) również przez spojrzenie, nie tylko kliknięcie myszką oraz za pomocą dotyku
▷ tworzenie profilu dla każdej osoby, na których zapisane będą indywidualne preferencje
▷ możliwość obejrzenia wszystkich wyników w specjalnej sekcji z raportami
▷ kilkanaście wersji językowych
▷ ustalanie poziomu głośności osobno dla dźwięków i muzyki

cena: 699 zł